• Register
Start  //  Kastelen  //  Kasteel Schaesberg  //  De familie  //  Personen  //  Kasteel Schaesberg in het (oud)nieuws

Personen

(Hieronder wordt getracht een chronologisch overzicht te geven van nieuwtjes met betrekking tot kasteel Schaesberg uit kranten, tijdschriften en andere publicatiemedia. Heeft u krantenknipsels, tijdschriftartikelen of anderszins die betrekking hebben op kasteel Schaesberg en die hieronder (nog) niet worden vermeld, laat het me dan weten. Stuur me een mailtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met een scan of foto van uw nieuwtje, onder vermelding van de naam van de krant of het tijdschrift waaruit het afkomstig is en de datum van verschijnen, dan zal ik het zo spoedig mogelijk in onderstaand overzicht opnemen.)

29-06-1927
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
Gisteren hebben enkele Duitsche oudheidkundigen, leden van de West-Deutsche Gesellschaft fuer Familiënkunde, een bezoek aan de mijnstreek gebracht. Zij waren de gasten van de Nederlandsch-Duitsche vereeniging aldaar en bezochten 's middags de kasteelen Terworm, Woensbroek, Amstenrade, Meezenbroek, Schaesberg en Leenhof. Het gezelschap is 's avonds naar Aken teruggekeerd. De Nederlandsche consul te Aken, den heer Von Pelser Beerenborg, maakte deel uit van het gezelschap.

10-04-1928
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
Branden. Het vroegere kasteel Schaesberg, gelegen op de grens der gemeente Heerlen, is in den nacht van Zaterdag op Zondag gedeeltelijk door brand verwoest. Ongeveer half-elf in het vuur ontstaan in een der drie vleugels van het gebouw. Deze vleugel is geheel uitgebrand. Het overige deel van het gebouw kon door de Heerlensche brandweer, welke te 12 uur uitrukte en tot 6 uur in den morgen het vuur bestreed, worden behouden. Het vroegere kasteel wordt thans bewoond door den landbouwer Deutz. Een groote hoeveelheid veldvruchten werd een prooi der vlammen. Het vee kin worden gered.
De daarnaast gelegen boerderij, bewoond door Van der Velden, werd eveneens door het vuur aangetast, doch de brandweer, werkende met twee motorspuiten, wist deze boerderij te behouden.
Het vee van de beide afgebrande boererijen kon nog bijtijds worden gered, doch de beide inboedels en de aanwezige voorraden hooi en veevoeder in de beide schuren zijn verloren gegaan. De aanzienlijke schade wordt slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt.
de oorzaak van den brand is onbekend; vermoed wordt, dat een schoorsteen-brandje de aanleiding is geweest.

17-04-1928
In de krant Het Centrum:
Kasteelbrand. Te Schaesberg is het uit de zestiende eeuw dateerende kasteel Schaesberg, thans gebruikt als landbouwhoeve, in brand geraakt, waardoor een geheele vleugel werd vernield. Groote voorraden stroo en veldvruchten werden mede een prooi der vlammen. Een blik op het verwoeste gedeelte. (NB ovale foto met de toren van het kasteel op de voorgrond)

 

Powered by Bullraider.com
Scroll Up